ProtokolOSaradnji1

Potpisan Protokol o saradnji sa Udruženjem Veterana PJP i Udruženjem Veterana „Garda Panteri“

Izvor: 549mtbr.com

Dana 21. novembra 2021. godine Udruženje Herojska 549. motorizovana brigada „Car Dušan Silni“ zaključilo je Protokol o saradnji sa Udruženjem Veterana PJP i Udruženjem veterana „Garda Panteri“ iz Bijeljine. Ovim činom potpisnici Protokola uspostavljaju saradnju na realizaciji programa od zajedničkog interesa sa aktivnostima na ostvarenju istih i unapređenju rada.

Osnovni cilj potpisanog Protokola jeste čuvanje sećanja na istorijsko postojanje jedinica i poginule, nestale, preminule i penzionisane pripadnike Posebnih jedinica policije, 549. motorizovane brigade i Garde Panteri kao i briga o porodicama poginulih, nestalih i preminulih pripadnika. U ime Udruženja PJP Protokol su potpisali predsednik Saša Pantelić i general-potpukovnik policije Obrad Stevanović, predsednik Savetodavnog odbora. U ime Udruženja Herojska 549.mtbr „Car Dušan Silni“ potpisnici su predsednik Vladan Ranković i general-major Božidar Delić, ratni komandant brigade, a potpisnik u ime Udruženja „Garda Panteri“ je Momir Vidović.

Iz zajedničke izjave: „Zaključenjem ovog Protokola Udruženje Veterana PJP, Udruženje Herojska 549. mtbr „Car Dušan Silni“ i Udruženje Veterana „garda Panteri“ iskazuju i potvrđuju trajno opredeljenje da zajednički rade na predstavljanju i unapređenju rada i razvoja svojih Udruženja kroz saradnju na zajedničkim projektima. Nezaobilazan cilj koji ovaj Protokol afirmiše, jesu i aktivnosti po osnovu Zakona o borcima i samim tim pomoći i brige o svim borcima u poboljšanju životnog standarda i poštovanju dela doprinosa svakog borca u borbi za Republiku Srpsku i Republiku Srbiju, i pružiti podsticaj drugim boračkim organizacijama u udruživanju i razvoju svojih organizacija.“

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *