February
December
istorijat9

Dešavanja tokom 90′ godina.

Tokom svog postojanja PJM/PJP je pored angažovanja u Srbiji, Vojvodini i na Kosovu i Metohiji, bio povremeno angažovan i u izvršenju posebnih bezbednosnih zadataka na obezbeđenju državne granice prema R. Hrvatskoj, R. BiH, na ispomoćima Ministrastvu unutrašnjih poslova Republici Srpskoj i Republici Srpskoj Krajini. Tokom 90-tih godina, obuku pripadnika PJP vršili su pripadnici Jedinice za specijalne operacije

June
October
March
August
istorijat18

1993. godina – Formiranje 15 odreda

Organizaciona struktura PJM je konačno uspostavljena 1. avgusta 1993. godine i tada je formirano 15. odreda Posebnih jedinica milicije (PJM). Postojećih 7. bataljona je reorganizovano u 8. odreda „A“ sastava sa oko 5.130 pripadnika aktivnog sastava policije, a istovremeno je formirano još dodatnih 7. odreda PJM „B“ sastava sa oko 5.500 pripadnika rezervnog sastava MUP-a

March
November
istorijat13

1990. godina – Kriza u redovima ZOM-a

Tokom vremena, kriza se produbljuje u bivšoj SFRJ, pojedine republike povlače svoje jedinice iz ZOM-a, da bi posle 1990. godine u njenom sastavu ostale samo jedinice iz Srbije U peridu koji sledi na prostoru bivše SFRJ, masovnih demonstracija u Srbiji, Ministarstvo unutrašnjih poslova otpočinje reorganizaciju posebnih jedinica milicije

March
April
September
May
istorijat14

Formiranje prvih jedinica ovog tipa 1972. godine

Prve jedinice tog tipa obrazovane su 1972. godine pod nazivom operativno-poterne grupe. Okidač za njihovo formiranje bila je 1972. godina kada se na planini Raduša u BiH pojavila proustaška teroristička grupa „Feniks“. Tim događajem uočen je niz slabosti jedinica milicije opšte nadležnosti, posebno u domenu protivterorističke borbe. Operativno-poterne grupe su bile jedinice manjeg sastava od veličine voda do veličine čete. Ove formacije su bile sastavljene od najboljih policajaca;

June