ANDRIĆ (Zlatibora) GORAN

ANDRIĆ (Zlatibora) GORAN
1975-1998

ANDRIĆ (Zlatibora) GORAN
je rođen 6. novembra 1975. godine u selu Saranovo, opština Smederevska Palanka. Završio je srednju poljoprivrednu školu i kurs za policajce.
Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 11. avgusta 1997. godine. Bio je policajac u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutrašnjih poslova u Beogradu.
Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 23. avgusta 1998. godine u selu Dulje, opština Suva Reka.
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.
Uspomenu na Gorana trajno će čuvaće njegova porodica.

Share