BELOŠEVIĆ (Vitomira) NENAD

BELOŠEVIĆ (Vitomira) NENAD
1973-1998

BELOŠEVIĆ (Vitomira) NENAD
je rođen 5. oktobra 1973. godine u selu Crkolez, opština Istok. Završio je srednju ekonomsku školu i kurs za policajce.
Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 24. aprila 1994. godine.
Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutrašnjih poslova u Peći.
Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 2. avgusta 1998. godine u selu Prilep, opština Dečani.
Uspomenu na njega čuvaće njegova porodica.

Share