BJELANOVIĆ (Žarka) DRAGAN

BJELANOVIĆ (Žarka) DRAGAN
1973-1998

BJELANOVIĆ (Žarka) DRAGAN
je rođen 27. novembra 1973. godine u Peći. Završio je Srednju školu unutrašnjih poslova.
Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 1. jula 1992. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutrašnjih poslova u Peći.
Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 29. maja 1998. godine, u blizini sela Vranovac opština Peć.
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.
Bio je oženjen, a te godine kada je poginuo dobio je sina. Sa ponosom će ga se sećati njegova porodica.

Share