BOJANIĆ (Desimira) SLAVOMIR

BOJANIĆ (Desimira) SLAVOMIR
1970-1998

BOJANIĆ (Desimira) SLAVOMIR
je rođen 15. februara 1970. godine u Priboju.
Bio je pripadnik rezervnog sastava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije od 1998. godine.
Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 25. septembra 1998. godine u selu Likovac, opština Srbica.
Uspomenu na Slavomira čuvaće njegova ćerka i porodica Bojanić.

Share