BOJANIĆ (Radomira) ZORAN

BOJANIĆ (Radomira) ZORAN
1969-1998

BOJANIĆ (Radomira) ZORAN
je rođen 13. novembra 1969. godine u Loznici. Završio je srednju mašinsku školu i kurs za policajca.
Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 1. avgusta 1995. godine. Bio je policajac u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutrašnjih poslova u Beogradu.
Poginuo je na službenom zadatku u saobraćajnoj nesreći 8. avgusta 1998. godine u selu Drsnik, opština Klina.
Uspomenu na njega čuva njegova kćerka i porodica Bojanić.

Share