BOŽIĆ (Dragiše) ŽELJKO

BOŽIĆ (Dragiše) ŽELJKO
1970-1998

BOŽIĆ (Dragiše) ŽELJKO
je rođen 27. novembra 1970. godine u selu Blace, opština Višegrad. Završio je srednju ekonomsku školu i kurs za policajce.
Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 1991. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeljenja unutrašnjih poslova Lipljan, Sekretarijata unutrašnjih poslova u Prištini.
Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 2. avgusta 1998. godine u selu Nepolje, opština Klina.
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.
Bio je oženjen i imao je dva sina.
Sa ponosom će ga se sećati porodica Božić.

Share