ĆORI (Limana) DŽAFER

ĆORI (Limana) DŽAFER
1947-1998

ĆORI (Limana) DŽAFER je rođen 18. januara 1947. godine u Glogovcu. Završio je osnovnu školu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 1968. godine. Bio je policajac u Odeljenju unutrašnjih poslova Glogovac, Sekretarijata unutrašnjih poslova u Prištini. Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 11. novembra 1998. godine u okolini Glogovca. Uspomenu na Džafera večno će čuvati njegove tri kćeri i sin, kao i porodica Ćori.

Share