DOLAŠEVIĆ (Milorada) DUŠKO

DOLAŠEVIĆ (Milorada) DUŠKO
1954-1998

DOLAŠEVIĆ (Milorada) DUŠKO
je rođen 30. novembra 1954. godine u selu Velika Hoča, opština Orahovac. Završio je srednju školu.
Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 1. juna 1977. godine.
Radio je kao vatrogasac u Vatrogasnoj jedinici Odeljenja unutrašnjih poslova Orahovac, Sekretarijata unutrašnjih poslova u Prizrenu.
Oteli su ga albanski teroristi dok se vraćao sa posla, 17. jula 1998. godine u Orahovcu.

Share