ĐORĐEVIĆ (Čedomira) ĐORĐE

ĐORĐEVIĆ (Čedomira) ĐORĐE
1956-1998

ĐORĐEVIĆ (Čedomira) ĐORĐE
je rođen 6. maja 1956. godine u selu Gotovuša, opština Štrbce. Završio je srednju školu.
Bio je pripadnik rezervnog sastava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije od 19. oktobra 1995. godine.
Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 23. septembra 1998. godine u selu Doganović, opština Kačanik.
Uspomenu na Đorđa sačuvaće njegova dva sina i ćerka, kao i porodica Đorđević.

Share