ĐORĐEVIĆ (Stojka) RANKO

ĐORĐEVIĆ (Stojka) RANKO
1963-1998

ĐORĐEVIĆ (Stojka) RANKO
je rođen 13. decembra 1963. godine u selu Prekovce, opština Novo Brdo. Završio je srednju mašinsko-tehničku školu.
Bio je pripadnik rezervnog sastava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije od 1990. godine.
Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 12. oktobra 1998. godine u selu Karačica, opština Štimlje.
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.
Uspomenu na njega sačuvaće sin i kćerka, kao i njegova porodica. 

Share