ĐUKIĆ (Save) DRAGOLJUB

ĐUKIĆ (Save) DRAGOLJUB
1964-1998

ĐUKIĆ (Save) DRAGOLJUB
je rođen 13. marta 1964. godine u Peći. Završio je višu ekonomsku školu.
Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 1. decembra 1987. godine. Bio je pomoćnik komandira u Policijskoj stanici Sekretarijata unutrašnjih poslova u Peći.
Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 25. maja 1998. godine, u selu Gornji Streoci, opština Dečani.
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.
Sa ponosom će ga se sećati njegova kćerka i sin kao i porodica Đukić.

Share