ERAKOVIĆ (Miodraga) IVAN

ERAKOVIĆ (Miodraga) IVAN
1967-1998

ERAKOVIĆ (Miodraga) IVAN
je rođen 1. juna 1967.godine u Prokuplju. Završio je višu poljoprivrednu školu i kurs za policajce.
Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 16. oktobra 1993. godine.
Bio je policajac u Policijskoj brigadi Sekretarijata unutrašnjih poslova u Beogradu.
Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima, 12. jula 1998. godine u selu Crnobreg, opština Dečani.
Uspomenu na Ivana čuva njegov sin i porodica Eraković.

Share