FATIĆ (Branislava) TOMISLAV

FATIĆ (Branislava) TOMISLAV
1973-1998

FATIĆ (Branislava) TOMISLAV
je rođen 6. avgusta 1973. godine u Peći. Završio je srednju tehniočku školu i kurs za policajce.
Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 1994. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeljenja unutrašnjih poslova Glogovac, Sekretarijata unutrašnjih poslova u Prištini.
Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima, 31. maja 1998. godine u selu Poklek, na putu Glogovac – Komorane.
Spomen na njegov lik sačuvaće njegova porodica.

Share