GAJIĆ (Božidara) RAJKO

GAJIĆ (Božidara) RAJKO
1961-1998

GAJIĆ (Božidara) RAJKO
je rođen 16. februara 1961. godine u selu Verić, opština Istok.
Bio je pripadnik rezervnog sastava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije od 1998. godine.
Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 16. juna 1998. godine, u selu Verić, opština Istok.
Sa ponosom će ga se sećati njegova porodica.

Share