JANKOVIĆ (Radojice) SAŠA

JANKOVIĆ (Radojice) SAŠA
1972-1998

JANKOVIĆ (Radojice) SAŠA
je rođen 18. septembra 1972. godine u selu Donja Budriga, opština Gnjilane. Završio je srednju školu.
Bio je pripadnik rezervnog sastava policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije od 1998. godine.
Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 2. avgusta 1998. godine u okolini sela Crnoljevo, opština Štimlje.
Zauvek će ostati u sećanju svoje porodice.

Share