JEFTIĆ (Vitomira) VLADIMIR

JEFTIĆ (Vitomira) VLADIMIR

JEFTIĆ (Vitomira) VLADIMIR je rođen 15. jula 1972. godine u Prištini. Bio je apsolvent na Filozofskom fakultetu. U rezervnom sastanu policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije je od 1999. godine. Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 21. marta 1999. godine u Prištini. Uspomenu na Vladimira sačuvaće njegova porodica.
Share