KLAŠNJA (Spase) MIROSLAV

KLAŠNJA (Spase) MIROSLAV
1963-1998

KLAŠNJA (Spase) MIROSLAV
je rođen 27. juna 1963. godine u Beogradu. Završio je srednju ekonomsku školu i kurs za policajce.
Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 7. juna 1993. godine. Bio je saobraćajni policajac u Upravi saobraćajne policije, Sekretarijata unutrašnjih poslova u Beogradu.
Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima, 19. avgusta 1998. godine u selu Cerovik, opština Klina.
Uspomenu na poginulog Miroslava čuvaće njegova porodica.

Share