KOCIĆ (Zorana) BOJAN

KOCIĆ (Zorana) BOJAN
1975-1998

KOCIĆ (Zorana) BOJAN
je rođen 14. januara 1975. godine u Leskovcu. Završio je Srednju školu unutrašnjih poslova.
Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 1993. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutrašnjih poslova u Leskovcu.
Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 9. avgusta 1998. godine u selu Prilep, opština Dečani.
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.
Uspomenu na Bojana čuvaće njegova porodica.

Share