KONSTANTINOVIĆ (DUŠANA) ALEKSANDAR

KONSTANTINOVIĆ (DUŠANA) ALEKSANDAR
1965-1998

KONSTANTINOVIĆ (DUŠANA) ALEKSANDAR
je rođen 1. juna 1965. godine u Somboru.
Završio je Srednju školu unutrašnjih poslova, a kasnije i Višu školu unutrašnjih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 1. jula 1984. godine.
Bio je pomoćnik komandira u Drugoj policijskoj stanici Odeljenja policije Sekretarijata unutrašnjih poslova u Subotici.
Nesrećnim slučajem izgubio je život 19. septembra 1998. godine u Đakovici.
Uspomenu na njega čuvaće kćerka i sin, kao i porodica Konstantinović. 

Share