LUKIĆ (Svetozara) DRAGIŠA

LUKIĆ (Svetozara) DRAGIŠA
1976-1998

LUKIĆ (Svetozara) DRAGIŠA
je rođen 1. januara 1976. godine u selu Drsnik, opština Klina.
Bio je pripadnik rezervnog sastava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije od 1998. godine.
Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 7. oktobra 1998. godine u selu Ovčarevo, opština Srbica.
Uspomenu na Dragišu sačuvaće njegova kćerka porodica.

Share