MEKIĆ (Petra) MIRO

MEKIĆ (Petra) MIRO
1968-1999

MEKIĆ (Petra) MIRO je rođen 20. aprila 1968. godine u Šehovićima. Završio je višu pedagošku školu. Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 16. januara 1991. godine. Bio je pomoćnik komandira u Policijskoj stanici, Sekretarijata unutrašnjih poslova u Uroševcu. Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 19. januara 1999. godine u selu Račak, opština Štimlje. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Večno će ga se sećati njegove dve kćerke i porodica Mekić.
Share