MICIĆ (Stojka) ALEKSANDAR

MICIĆ (Stojka) ALEKSANDAR
1969-1998

MICIĆ (Stojka) ALEKSANDAR
je rođen 22. novembra 1969. godine u selu Velika Hoča, opština Orahovac. Završio je srednju školu i kurs za policajce.
Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 1990. godine. Bio je saobraćajni policajac u Policijskoj stanici Orahovac, Sekretarijata unutrašnjih poslova u Prizrenu.
Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 12. maja 1998. godine, na putu Ratkovac – Bratotin, opština Orahovac.
Sa ponosom će ga se sećati njegova kćerka i sin, kao i porodica Micić.

Share