MIHAJLOVIĆ (Ilije) SINIŠA

MIHAJLOVIĆ (Ilije) SINIŠA
1965-1998

MIHAJLOVIĆ (Ilije) SINIŠA
je rođen 13. novembra 1965. godine u Prištini. Završio je srednju ekonomsku školu.
Bio je pripadnik rezervnog sastava policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije od 1998. godine.
Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 10. septembra 1998. godine na putu Uroševac – Štimlje, u selu Košare, opština Đakovica.
Uspomenu na Sinišu sačuvaće njegova kćerka i sin, kao i porodica.

Share