MIHAJLOVIĆ (Vladimira) DEJAN

MIHAJLOVIĆ (Vladimira) DEJAN
1971-1998

MIHAJLOVIĆ (Vladimira) DEJAN
je rođen 17. septembra 1971. godine u Užicu. Završio je srednju mašinsku školu i kurs za policajce.
Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 21. septembra 1991. godine.
Bio je policajac u Stanici pogranične policije Pristanište, Sekretarijata unutrašnjih poslova u Beogradu.
Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima, 11. jula 1998. godine na bezbednosnom punktu u selu Streoce, opština Dečani.
Uspomenu na Dejana sačuvaće njegova porodica.

Share