MILIĆ (Trajana) DRAGAN

MILIĆ (Trajana) DRAGAN
1961-1998

MILIĆ (Trajana) DRAGAN
je rođen 21. novembra 1961.godine u Uroševcu.
Bio je pripadnik rezervnog sastava policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije od 1997. godine.
Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 27. jula 1998. godine u selu Gornje Nerodimlje, opština Uroševac.
Uspomenu na svog oca sačuvaće njegova dva sina i porodica Milić.

Share