MIRIĆ (Milivoja) SLAĐAN

MIRIĆ (Milivoja) SLAĐAN
1973-1998

MIRIĆ (Milivoja) SLAĐAN
je rođen 17. novembra 1973. godine u Štimlju. Završio je srednju mašinsku školu i kurs za policajce.
Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 5. februara 1996. godine.
Bio je saobraćajni policajac u Stanici saobraćajne policije Sekretarijata unutrašnjih poslova u Uroševcu.
Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 17. juna 1998. godine, na putu Dulje – Crnoljevo, kod sela Lužnica, opština Suva Reka.
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.
Sa ponosom će ga se sećati njegova porodica.

Share