PANTOVIĆ (Branislava) ALEKSANDAR

PANTOVIĆ (Branislava) ALEKSANDAR

PANTOVIĆ (Branislava) ALEKSANDAR
je rođen 10. novembra 1973. godine u Vrbasu. Završio je srednju trgovačku školu.
Bio je pripadnik rezervnog sastava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije od 1998. godine.
Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 25. septembra 1998. godine u selu Likovac, opština Srbica.
Uspomenu na Aleksandra sačuvaće porodica Pantović.

Share