PERIĆ (Jova) MIROSLAV

PERIĆ (Jova) MIROSLAV
1952-1998

PERIĆ (Jova) MIROSLAV
je rođen 8. aprila 1952. godine u Đeneral Jankoviću, opština Kačanik. Završio je srednju ekonomsku školu.
Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 1. januara 1994. godine. Radio je u Upravi za vezu, Sekretarijata unutrašnjih poslova u Uroševcu.
Teško je ranjen u borbi sa albanskim teroristima 31. jula 1998. godine u selu Zborce, opština Štimlje.
Preminuo je 3. avgusta 1998. godine na VMA u Beogradu.
Uspomenu na njega čuvaju njegova tri sina i porodica Perić.

Share