PEŠIĆ (Milenka) MOMIR

PEŠIĆ (Milenka) MOMIR
1968-1998

PEŠIĆ (Milenka) MOMIR
je rođen 13. aprila 1968. godine u Klini. Završio je srednju tehničku školu i kurs za policajce.
Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 1992. godine. Bio je
policajac u Policijskoj stanici Suva Reka, Sekretarijata unutrašnjih poslova u Prizrenu.
Teško je ranjen u borbi sa albanskim teroristima, 26. jula 1998. godine na putu Dulje – Blace, opština Suva Reka.
Preminuo je 1. avgusta iste godine na VMA u Beogradu.
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.
Zauvek će ostati u sećanju svoje porodice.

Share