PETROVIĆ (Ilije) OGNJEN

PETROVIĆ (Ilije) OGNJEN
1975-1998

PETROVIĆ (Ilije) OGNJEN
je rođen 2. maja 1975. godine u Sarajevu. Završio je srednju školu.
Bio je pripadnik rezervnog sastava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije od 1998. godine.
Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 25. septembra 1998. godine u selu Likovac, opština Srbica.
Uspomenu na Ognjena sačuvaće njegov sin i porodica Petrović.

Share