PETROVIĆ (Petra) ZLATKO

PETROVIĆ (Petra) ZLATKO
1960-1998

PETROVIĆ (Petra) ZLATKO
je rođen 4. juna 1960. godine u selu Gornje Korminjane, opština Kosovska Kamenica.
Završio je srednju hemijsko-tehnološku školu. Bio je pripadnik rezervnog sastava policije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije od 1998. godine.
Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 1. avgusta 1998. godine u okolini sela Mališevo, opština Orahovac.
Zauvek će ostati u sećanju svog sina i porodice Petrović.

Share