PRELEVIĆ (Nikole) DEJAN

PRELEVIĆ (Nikole) DEJAN
1974-1998

PRELEVIĆ (Nikole) DEJAN
je rođen 29. jula 1974. godine u selu Kovrage, opština Istok. Završio je Srednju školu unutrašnjih poslova u Sremskoj Kamenici.
Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 16. juna 1994. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeljenja unutrašnjih poslova u Peći.
Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 6. jula 1998. godine u selu Lođa, opština Peć.
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.
Sa ponosom će ga se sećati njegova porodica.

Share