PRŽIĆ (Mladena) SVETISLAVPRŽIĆ (Mladena) SVETISLAV

PRŽIĆ (Mladena) SVETISLAV
1967-1999

PRŽIĆ (Mladena) SVETISLAV je rođen 9. aprila 1967. godine u Gnjilanu. Završio je srednju mašinsku školu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 1. juna 1992. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Štimlje, Sekretarijata unutrašnjih poslova u Uroševcu. Teško je ranjen u borbi sa albanskim teroristima 10. januara 1999. godine, u selu Slivovo, na putu Štmlje – Uroševac. Preminuo je 12. januara od zadobijenih rana, u KBC Priština. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Ostaće večno u sećanju svoje porodice.
Share