RADOVANOVIĆ (Radeta) RAJKO

RADOVANOVIĆ (Radeta) RAJKO
1973-1998

RADOVANOVIĆ (Radeta) RAJKO
je rođen 1973. godine. Završio je srednju školu i kurs za policajce.
Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 1. marta 1996. godine. Bio je policajac u Odeljenju unutrašnjih poslova Srbica, Sekretarijata unutrašnjih poslova u Kosovskoj Mitrovici.
Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 25. septembra 1998. godine u selu Donje Obrinje, opština Srbica.
Uspomenu na Rajka čuvaće njegova porodica.

Share