RADUNOVIĆ (Miloša) MIRKO

RADUNOVIĆ (Miloša) MIRKO
1962-1998

RADUNOVIĆ (Miloša) MIRKO
je rođen 13. oktobra 1962. godine u selu Dašinovac, opština Dečani. Završio je Srednju školu unutrašnjih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 10. jula 1981. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutrašnjih poslova u Peći.
Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima, 6. jula 1998. godine u selu Lođa, opština Peć.
Šest dana kasnije, 12. jula 1998. godine, albanski teroristi su mu ubili oca Milaša i majku Milicu, u blizini sela Dašinovac, opština Dečani. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.
Večno će ga pamtiti kćerka, sin i porodica Radunović

Share