REMIŠTAR (Aleksandra) NENAD

REMIŠTAR (Aleksandra) NENAD
1969-1998

REMIŠTAR (Aleksandra) NENAD
je rođen 4. februara 1969. godine. Završio je srednju školu.
Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 1990. godine. Bio je saobraćajni policajac u Stanici saobraćajne policije Sekretarijata unutrašnjih poslova u Đakovici.
Oteli su ga albanski teroristi, 13. juna 1998. godine na putu Klina – Đakovica.

Share