Rokvic (Rajka) Dragan

ROKVIĆ (Rajka) DRAGAN

Dragan Rokvić je rođen 27. novembra 1972. u Zrenjaninu. Završio je srenju mašinsku školu i kurs za policajce.
Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 25. januara 1995. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutrašnjih poslova u Zrenjaninu.
Nestao je u borbi s albanskim teroristima 23. maja 1999. u rejonu sela Žabalj, opština Đakovica. Telo je pronađeno 19. decembra iste godine.
Uspomenu na njega čuva porodica Rokvić.

Share