SLAVKOVIĆ (Miodraga) ZORAN

SLAVKOVIĆ (Miodraga) ZORAN
1963-1999

SLAVKOVIĆ (Miodraga) ZORAN je rođen 28. juna 1963. godine u Đakovici. Završio je srednju ekonomsku školu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 1992. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici, Sekretarijata unutrašnjih poslova u Đakovici. Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 8. marta 1999. godine u selu Stubla, opština Đakovica. Večnu uspomenu na Zorana čuvaće njegova četiri sina i porodica Slavković.
Share