STALETOVIĆ (Čedomira) BOGOLJUB

STALETOVIĆ (Čedomira) BOGOLJUB
1968-1999

STALETOVIĆ (Čedomira) BOGOLJUB je rođen 20. aprila 1968. godine u selu Berovac, opština Štrbce. Završio je ekonomski fakultet. Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 19. novembra 1990. godine. Bio je komandir u Policijskoj stanici Kačanik, Sekretarijata unutrašnjih poslova u Uroševcu. Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 28. februara 1999. godine u selu Gajre, opština Kačanik. Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na njega sačuvaće njegova kćerka i sin, kao i porodica Staletović.
Share