STEFANOVIĆ (Gradimira) BORA

STEFANOVIĆ (Gradimira) BORA
1970-1998

STEFANOVIĆ (Gradimira) BORA
je rođen 13. juna 1970.godine u Sokobanji. Završio je Višu školu unutrašnjih poslova.
Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 10. jula 1995. godine. Radio je u Upravi kriminalističke policije Odeljenja unutrašnjih poslova Sokobanja, Sekretarijata unutrašnjih poslova u Zaječaru.
Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 25. jula 1998. godine u selu Crnoljevo, opština Štimlje.
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena. Uspomenu na njega sačuvaće njegova kćerka i porodica Stefanović.

Share