STEVANOVIĆ (SLAVOLJUBA) MILAN

STEVANOVIĆ (SLAVOLJUBA) MILAN
1979-1999

STEVANOVIĆ (SLAVOLJUBA) MILAN je rođen 8. septembra 1979. godine u selu Goraždevac, Opština Peć. Završio je Srednju školu unutrašnjih poslova. Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 1998. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutrašnjih poslova u Đakovici. Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 4. februara 1999. godine u naselju Piskote, opština Đakovica. Uspomenu na njega čuvaće njegova porodica.
Share