StoiljkovićDejan

STOILJKOVIĆ (Obrada) DEJAN
1975-1998

STOILJKOVIĆ (Obrada) DEJAN
je rođen 20. februara 1975. godine u selu Veliko Ropotovo, opština Kosovska Kamenica. Završio je Srednju školu unutrašnjih poslova.
Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 1. jula 1992. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Sekretarijata unutrašnjih poslova u Gnjilanu.
Oteli su ga albanski teroristi, 19. maja 1998. godine iz autobusa, na putu Kosovska Mitrovica – Peć.

Share