STOJANOVIĆ (Radovana) DRAGAN

STOJANOVIĆ (Radovana) DRAGAN
1966-1998

STOJANOVIĆ (Radovana) DRAGAN
je rođen 21. novembra 1966. godine u Prokuplju. Završio je srednju mašinsku školu i kurs za policajce.
Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 16. novembra 1992. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici Odeljenja unutrašnjih poslova Kuršumlija, Sekretarijata unutrašnjih poslova u Prokuplju.
Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima, 16. avgusta 1998. godine u selu Blace, opština Suva Reka.
Uspomenu na poginulog Dragana čuvaće njegova kćerka i sin, kao i porodica Stojanović.

Share