TADIĆ (Ilije) DRAGOSLAV

TADIĆ (Ilije) DRAGOSLAV
1962-1998

TADIĆ (Ilije) DRAGOSLAV
je rođen 26. aprila 1962. godine u Kučancima, opština Donji Miholjac. Završio je srednju saobraćajnu školu.
Bio je pripadnik rezervnog sastava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije od 1998. godine.
Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 25. septembra 1998. godine u selu Likovac, opština Srbica.
Uspomenu na svog oca Dragoslava sačuvaće njegova kći i porodica Tadić.

Share