TENJOVIĆ (Milorada) GORAN

TENJOVIĆ (Milorada) GORAN
1968-1999

TENJOVIĆ (Milorada) GORAN je rođen 2. januara 1968. godine u selu Kovačevo, opština Novi Pazar. Završio je srednju mašinsku školu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 15. maja 1992. godine. Bio je policajac u Policijskoj stanici, Sekretarijata unutrašnjih poslova u Novom Pazaru. Teško je ranjen u borbi sa albanskim teroristima 12. marta 1999. godine u selu Drvare, opština Vučitrn. Preminuo je 18. marta iste godine na VMA u Beogradu. Sećanje na svoga oca Gorana sačuvaće njegove dve kćerke, sin i porodica Tenjović.
Share