TIOSAVLJEVIĆ (Milorada) GORAN

TIOSAVLJEVIĆ (Milorada) GORAN
1969-1998

TIOSAVLJEVIĆ (Milorada) GORAN
je rođen 17. oktobra 1969.godine u Baljevcu na Ibru, opština Raška.
Završio je srednju školu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 1990. godine.
Bio je saobraćajni policajac u Stanici saobraćajne policije, Sekretarijata unutrašnjih poslova u Prizrenu.
Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima, 19. jula 1998. godine u Orahovcu.
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.
Večno će ga se sećati njegova kćerka i porodica Tiosavljević.

Share