TRIFUNOVIĆ (Filipa) DEJAN

TRIFUNOVIĆ (Filipa) DEJAN
1974-1998

TRIFUNOVIĆ (Filipa) DEJAN
je rođen 12. avgusta 1974. godine u selu Vidanje, opština Klina.
Završio je srednju mašinsku školu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 1996. godine.
Bio je saobraćajni policajac u Stanici saobraćajne policije, Sekretarijata unutrašnjih poslova u Prizrenu.
Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima, 21. jula 1998. godine u Orahovcu.
Odlikovan je Ordenom za zasluge u oblastima odbrane i bezbednosti prvog stepena.
Večno će ga se sećati njegova porodica.

Share