VELIĆ (Ljubomira) DRAGAN

VELIĆ (Ljubomira) DRAGAN
1963-1999

VELIĆ (Ljubomira) DRAGAN je rođen 20. septembra 1963. godine. Završio je elektrotehničku školu i kurs za policajce. Zaposlio se u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije 1991. godine. Bio je policajac u Drugoj policijskoj stanici Sekretarijata unutrašnjih poslova u Prištini. Poginuo je u borbi sa albanskim teroristima 7. marta 1999. godine u Prištini. Uspomenu na njega sačuvaće dva sina i porodica.
Share